• آپدیت
  • دسته بندی : دانستني ها ، وام ها
  • بازدید : 142 views
  • دیدگاه‌ها برای تسهیلات مشارکت مدنی بسته هستند

 

مشارکت مدنی

مشارکت مدنی از جمله عقودی است که منابع لازم را برای توسعه فعالیتهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی در اختیار متقاضیان قرار می دهد. طبق تعریف، مشارکت مدنی عبارتست از درآمیختن سهم‌الشرکه نقدی و یا غیرنقدی متعلق به اشخاص حقیقی و یا حقوقی متعدد، به نحو مشاع، به منظور انتفاع و طبق قرارداد. متقاضیان می‌توانند با توجه به کارایی این عقد از تسهیلات بانکی استفاده نمایند. در موارد زیر می‌توان از عقد مشارکت مدنی استفاده نمود:

مشارکت مدنی

۱- تولید و فروش محصول
۲- واردات ماشین آلات، مواد اولیه و ابزار کار
۳- واردات کالا به قصد فروش
۴- صادرات کالا
۵- بازرگانی داخلی
۶- احداث مسکن انفرادی و انبوه سازی
۷- بخش خدمات
۸- خرید محصولات کشاورزی و دامپروری

مشارکت مدنی تجاری
مدارک مورد نیاز :
الف- برای اشخاص حقیقی:
_ تصویر کلیه صفحات شناسنامه متقاضی
– تصویر کارت ملی متقاضی
_ تصویر جواز کار یا کارت عضویت در اتحادیه یا صنف مربوطه (کدصنفی ۱۰ رقمی )
_ تصویر سند ما‌لکیت یا سرقفلی یا اجاره نامه محل کسب
_ پیش فاکتور خرید کالا به میزان کل سرمایه ( سهم بانک و سهم شریک )
_ تصاویر اسناد مالکیت ( وثائق) در مواردی که تسهیلات در قبال وثیقه ملکی اعطاء می‌گردد.
– تصویر کامل اسناد مالکیت اموال غیر منقول، منقول، سهام شرکتها،‌ اوراق مشارکت و غیره
– سایر مدارک و مستندات مستدل مربوط به انجام معامله و سرمایه‌گذاری موضوع مشارکت که براساس نظر مرجع تصویب کننده اعتبار ضروری بوده و وقوع مشارکت را اثبات می‌نماید.

ب- برای اشخاص حقوقی:
– تصاویر اساسنامه، شرکت نامه، آگهی های روزنامه رسمی در ارتباط با تاسیس شرکت، آخرین تغییرات اساسنامه و مدیران و تصویر کلیه صفحات شناسنامه و کارت ملی مدیران .
– تصویرمجوز فعالیت
_ تصویر سند ما‌لکیت یا سرقفلی یا اجاره نامه محل شرکت
– پیش فاکتور خرید کالا به میزان کل سرمایه ( سهم بانک و سهم شریک)
– تصاویراسناد مالکیت (وثائق) در مواردی که تسهیلات در قبال وثیقه ملکی اعطاء می‌گردد
– تصویر کامل اسناد مالکیت اموال غیرمنقول، منقول، سهام شرکتها،‌ اوراق مشارکت و غیره
– ترازنامه دو سال آخر فعالیت شرکت
– سایر مدارک و مستندات مستدل مربوط به انجام معامله و سرمایه گذاری موضوع مشارکت که براساس نظر مرجع تصویب کننده اعتبار ضروری بوده و وقوع مشارکت را اثبات می‌نماید.
– تصویر شناسه ملی شرکت

مشارکت بخش مسکن انفرادی
مدارک مورد نیاز :
– درخواست کتبی متقاضی
– تصویر کلیه صفحات شناسنامه متقاضی
– تصویر کارت ملی
– تصویر سند مالکیت از تمام صفحات
– پروانه ساختمانی
– گواهی اشتغال به کار متقاضی
– سایر مدارک و مستنداتی که براساس نظر مراجع تصویب اعتبار ضروری می‌باشد.

مشارکت مدنی تعاونی مسکن و مجتمع های مسکونی
مدارک مورد نیاز :
– تصویر اساسنامه، ‌شرکت‌نامه،‌ آگهی‌های روزنامه رسمی در ارتباط با تاسیس شرکت، آخرین تغییرات اساسنامه و مدیران و تصویر کلیه صفحات شناسنامه و کارت ملی مدیران
– ارائه اسناد مالکیت – مجوز ساخت یا سند مالکیت اعیانی یا سند اجاره در مورد زمینهای اوقافی به همراه مجوز سازمان اوقاف
– تصویر نقشه زمین
– نقشه های ساختمانی تایید شده توسط شهرداری
– پروانه ساختمانی معتبر صادره از سوی شهرداری
– جدول زمانبندی انجام کار
– سایر مدارک و مستنداتی که براساس نظر مراجع تصویب اعتبار ضروری می‌باشد.

مشارکت مدنی مجتمع‌های مسکونی
مدارک مورد نیاز :
– تصویر کامل شناسنامه شریک یا شرکاء در مشارکت
– تصویر سند مالکیت عرصه یا سند مالکیت اعیانی یا سند اجاره
– نقشه زمین که موقعیت زمین در آن به نحوی مشخص شده باشد
– پروانه ساختمانی معتبر صادر از سوی شهرداری
– جدول زمانبندی انجام کار
– لیست اعضاء تعاونی مشمول دریافت تسهیلات همراه با سابقه کار و میزان حقوق و مزایا
– اخذ تعهدات کسر اقساط از حسابداری مربوطه در مورد کارگران و کارمندان معرفی شده


برای عضویت در کانال تلگرام سایت ما
کلیک کنید!