برداشت بدون کارت

برداشت بدون کارت
۲۹ مرداد ۹۶

آموزش برداشت وجه بدون همراه داشتن کارت عابربانک

به مسافرت می روید و در شهر غریب و دور به هر طریقی کارت شما با مشکل مواجه میشود بانک ملی ایران این مشکل را برای شما عزیزان حل کرده است . شما با یک تماس از برادر یا دوستان نزدیک خود بخواهید که به نزدیک ترین عابر بانک ملی ایران مراجعه و عملیات زیر را در کمتر از یک دقیقه انجام دهد:

١- ورود کارت ، واردکردن رمز کارت و انتخاب زبان

٢-انتخاب گزینه دریافت وجه

٣-انتخاب گزینه  مجوز برداشت به شخص دیگر

۴-وارد کردن کد ملی دارنده کارت (دوست فرستنده)

۵- وارد کردن مبلغ با حداقل یکصدهزار ریال(١٠٠،٠٠٠ریال)

۶- و درپایان دریافت (چاپ) کد برداشت (سیزده رقمی ) و ارسال کد به دوست گیرنده وجه از طریق پیامک یا هرگونه وسیله ارتباطی

واما طرف مقابل چه عملیاتی انجام دهد تا مبلغ ارسال شده دریافت نماید.

با مراجعه دوست گیرنده به نزدیکترین عابر بانک ملی ایران می تواند با عملیات زیر  در کمتر از یک دقیقه  برداشت نماید

١- زدن کلید ثبت یا تأیید

٢-انتخاب زبان 

٣-انتخاب گزینه دریافت وجه 

٣-وارد کردن کد ١٣رقمی ارسال شده از طرف دوست فرستنده

۴-وارد کردن کدملی دوست فرستنده وجه

۵-انتخاب مبلغ و دریافت اسکناس

با وجود خدمات نوین بانکداری بانک ملی ایران با خیالی اسوده و اطمینان به  مسافرت بروید


برای عضویت در کانال تلگرام سایت ما
کلیک کنید!